samsung RH77H90507H FSR
samsung RH77H90507H FSRsamsung RH77H90507H FSRsamsung RH77H90507H FSRsamsung RH77H90507H FSRsamsung RH77H90507H FSRin_RH77H90507H-TL_025_Silver_silver

یخچال ساید بای ساید ۷۶۵ لیتر Samsung RH77H90507H

اتمام موجودی

یخچال ساید بای ساید ۷۶۵ لیتر  Samsung RH77H90507H

یخچال ساید بای ساید ۷۶۵ لیتر  Samsung RH77H90507H
  

گرفتن هوای سرد
طراحی شیک بی انتها
سرد هر گوشه

The food you love at your fingertips

The food you love at your fingertips

Capturing cold air

Capturing cold air

Timeless chic design

Timeless chic design

Cools every corner

Cools every corner

Adjustable storage

Adjustable storage

Instant ice & water

Instant ice & water

Less space, more ice

Less space, more ice

Simply more space

Simply more space

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “یخچال ساید بای ساید ۷۶۵ لیتر Samsung RH77H90507H”

})